Grade 5 Homeroom Guidance Module: I is for Ideal

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa mga gawain. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan niyang taglayin sa yugtong ito.

Sa unang modyul na ito na may pamagat na “’I’ is for Ideal ”, tatalakayin ang kaniyang pagiging natatangi (uniqueness), mga pagbabagong nararanasan (changes) at pagkakaroon ng positibong pag-uugali na makatutulong sa pagbuo ng kaniyang pagpapahalaga sa sarili. Makatutulong rin ito upang maunawaan niya na may natatanging siyang kalakasan; ang kanyang mga karanasan ay maaaring kapulutan ng aral; at makita niya na sa kabila ng mga suliranin, siya ay may kakayahang magpatuloy at magtagumpay.

Sa bahagi ng Let’s Try This, mangyari lamang na maglaan ng panahon para makipag-usap sa mag-aaral. Inaasahan na tatanungin kayo tungkol sa inyong interes, kakayahan, at mga pagpapahalaga. Bahagi ito ng gawain upang makilala niya ang kaniyang pagiging natatangi batay sa kaniyang mga interes, kakayahan, at pagpapahalaga. Makabubuting gabayan siyang magbahagi sa inyo tungkol dito.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand; You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities; What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 5 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: I is for Ideal

HG-G5-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment