Grade 5 Homeroom Guidance Module: Connecting with Others

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa mga gawaing nakapaloob dito. Kung kaya, hinihingi ng DepEd ang inyong suporta upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Tatalakayin sa ikalawang modyul (1st Quarter) na pinamagatang “Connecting with Others” ang tungkol sa pagkakaparehas at pagkakaiba ng mga tao. Tulungan ang mag-aaral na salaminin ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng pamilya, paaralan at ng komunidad at gayundin ang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaiba tungo sa maayos na pakikisalamuha sa kapuwa.

Ihinanda ang modyul na ito upang magkaroon ang mag-aaral ng kaalaman sa iba’t ibang aspeto na makapagpapaunlad sa kanilang mga sarili na magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hinihingi ang inyong tulong sa paggabay sa pag-unawa at pagsagot ng mga ilang katanungan sa mga aralin sa modyul. Kung may mga katanungan hinggil sa bawat aralin, huwag mag-atubili na manghingi ng tulong sa kaniyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand; You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities; What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 5 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 2: Connecting with Others

HG-G5-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment