Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 3 Homeroom Guidance Module: Me, From My Family

Hinihiling ang inyong gabay upang matagumpay na maisakatuparan ng mag-aaral ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng mga gawain sa bondpaper o malinis na papel.

  • Gawain 1: Kopyahin ang tsart sa papel at gawin ang ibinigay na panuto.
  • Gawain 2: Kopyahin ang tsart at ilista ang mga katangian na nasa mag-aaral mula sa kaniyang pamilya. PIpili siya ng isang kaibigan para rito.
  • Gawain 3: Mauunawaan kung paanong ang mga katangian ng mag-aaral ay nagmula sa kaniyang pamilya. Ito ang mga bagay na nagpabukod-tangi sa mag-aaral mula sa iba. Dito rin pinahahalagahan ang paggalang sa pagiging bukod-tangi ng mga tao.
  • Gawain 4: Gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng pagiging bukod-tangi ng mag-aaral at ibang tao.
  • Gawain 5: Buoin ang parirala para masagot ang gawain.
  • Gawain 6: Sumulat ng liham pasasalamat para sa pamilya.

Tiyaking ito ay magagawa nang tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kaniyang gurong tagapayo.

Grade 3 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: Me, From My Family

HG-G3-Q1-Module-3

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.