Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 3 Homeroom Guidance Module: Understanding You and Me

Hinihiling ang inyong gabay upang matagumpay na maisakatuparan ng mag-aaral ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng mga gawain sa bondpaper o malinis na papel. Basahing maigi sa mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul.

  • Gawain 1: Kopyahin ang tsart sa papel. Sa ikalawa at mga susunod na kolum, isulat ang pangalan ng mga miyembro ng pamilya. Sa ilalim ng bawat pangalan, isulat ang kanilang gampanin sa pamilya. Magdagdag o magbawas ng kolum batay sa bilang ng miyembro ng pamilya.
  • Gawain 2: Gamit ang short bondpaper, iguhit kung paano sinasabi o ipinapakita kung may nais sabihing isyu sa miyembro ng pamilya. Sundin ang ibinigay na pormat.
  • Gawain 3: Maunawaan na ang bawat pamilya ay natatangi. Ang pagpapahayag ng mabisang pamamaraan sa paglutas ng mga alalahanin at ang pagsasagawa nito ay malaking gampanin ng bawat miyemro ng pamilya. Kaugnay nito ay naipapakita ang mga wastong pamamaraan ng mabuting pakikipagtalastasan sa tahanan at paaralan.
  • Gawain 4: Sagutin ang ibat ibang sitwasyon na nakapaloob sa ‘Kung Ikaw Sila, Ano ang Gagawin Mo?’
  • Gawain 5: Gumuhit ng hugis puso sa mga pangungusap na nagpapahayag ng mabisang paglutas ng mga suliranin o mga hindi inaasahang pangyayari.
  • Gawain 6: Gumuhit at kulayan ang simbolo na nagpapakita ng nararamdaman ng mag-aaral tungkol sa mga paraan ng paglutas ng mga alalahanin (concerns) sa tahanan.

Tiyaking magagawa ito nang tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 3 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 4: Understanding You and Me

HG-G3-Q1-Module-4

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.