Grade 3 Homeroom Guidance Module: I Love The Way I Am

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa mga gawaing nakapaloob dito. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Basahin ang mga tagubilin, katanungan (Processing Questions) at nilalaman ng bawat bahagi ng modyul na ito kasama ang mag-aaral.

  • Gawain 1: Isiping muli ang mga Karapatan ng Isang Bata
  • Gawain 2: Makilala ang kanyang mga karaniwang gawain, interes at mga talento
  • Gawain 3: Makilala ang labindalawang Karapatan ng Isang Bata
  • Gawain 4: Ilarawan ang mga pagbabago sa kanyang sarili pagdating sa pag-aaral, relasyon sa pamilya at kinaugalian sa bahay.
  • Gawain 5: Isulat ang isa sa kanyang mga abilidad o kasanayan na sa tingin niya’y kapaki-pakinabang at ilarawan ang nabago sa kanyang pansariling kalakasan noong siya’y nasa unang baitang (Grade 1) at ngayong siya ay nasa ikatlong baitang (Grade 3) na.
  • Gawain 6: Ibahagi kung anu-ano pa ang mga nais na alamin upang mapabuti o lalo pang maalagaan ang sarili
  • Gawain 7: Gabayan ang bata sa pagtukoy at pagsubok ng ilan sa mga paraan ng wastong pag-aalaga sa sarili. Ang listahan ng mga gawain ay maaring gawin o subukan nang higit pa sa isang araw.

Makatutulong ang araling ito upang hubugin ang kaniyang kakayahan at pagpapahalaga sa pagpili ng tamang aksyon sa bawat sitwasyon. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng modyul nang tapat hangga’t maaari, kapag siya ay sumasagot sa mga gawain at pagtatasa. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kaniyang gurong-tagapayo.

Grade 3 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: I Love The Way I Am

HG-G3-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment