Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Physical Education Modyul: Pagsasagawa ng Asimetrikal na Hugis

Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang mga batayang kilos at kasanayan sa pagsasagawa ng simetrikal at asimetrikal na hugis na gamit ang iba-ibang bahagi ng iyong katawan habang pansamantalang nakatigil o hindi umaalis sa lugar.

Ang panandaliang pagtigil ng pagkilos ay maaaring maging isa sa mga batayan upang malaman kung ikaw ay may tindig na balanse. Maaaring sukatin din nito ang lakas ng mga kalamnan sa iyong buong katawan.

Narito ang mga inaasahang layuning dapat mong makamit pagkatapos ng araling ito:

1. Nauunawaan ang kahalagahan ng panandaliang pagtigil ng kilos sa pagsasagawa ng mga asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan maliban sa paa; (PE2BM-Ig-h-16)

2. Naipakikita ang panandaliang pagtigil ng pagkilos sa pagsasagawa ng mga asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan;

3. Naisasagawa nang maingat ang mga gawaing may kaugnayan sa pagpapakita ng asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil ;(PE2MS-Ia-h-1)

4. Nakalalahok sa mga laro at makabuluhang gawaing sinasaliwan ng iba’t ibang tunog at musika na ipinapakita ang asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil. (PE2PF-Ia-h-2)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagsasagawa ng Asimetrikal na Hugis

pe2_q1_mod3_pagsasagawa-ng-asimetrikal-na-hugis_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.