Grade 2 Music Modyul: Masayang Tugtugan

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makalilikha ng tugtugin at kilos ng katawan sa mga awiting may sukat na dalawahan, tatluhan at apatan.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Masayang Tugtugan

music2_q1_mod5_MasayangTugtugan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment