Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo na maisakilos ang sariling kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan. (EsP2PKP–Ia –b-2)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahan o talento.

2. Naiisa-isa ang pamamaraan upang mapaunlad ang sariling talento o kakayahan.

3. Naibabahagi at naipapakita ang kakayahan o talento na kayang gawin.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko

esp2_q1_mod1_kakayahankopagyayamaninko_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.