Grade 2 Mathematics Module: Adding Mentally 1 to 2-Digit Numbers with Sums Up to 50 Using Appropriate Strategies

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Ang mga aktibidad sa modyul na ito ay magtuturo din sa iyo na mabilis na makapagtuos gamit ang isip.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Nakapag-aadd sa pamamagitan ng isip ng 1 hanggang 2-digit numero na ang kabuuan ay hanggang 50 gamit ang tamang stratehiya.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Adding Mentally 1 to 2-Digit Numbers with Sums Up to 50 Using Appropriate Strategies

math2_q1_mod15_addingmentally1to2digitnumberswitsumsupto50usingappropriatestrategies_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment