Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 2 Homeroom Guidance Module: I am Responsible

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba sa pag-iingat laban sa pandemyang COVID-19.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa mga gawaing nakapaloob dito. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Basahin ang mga tagubilin, katanungan (Processing Questions) at nilalaman ng bawat bahagi ng modyul na ito kasama ang mag-aaral.

  • Gawain 1. Pagtugon sa mga kagamitan na kakailanganin sa pagbuo ng gawain.
  • Gawain 2: Pakikibahagi sa pagbibigay ng karapatan at responsibilidad bilang isang bata.
  • Gawain 3: Pagpapalawak sa mga konsepto kung sakaling hindi ito nauunanawaan ng mag-aaral.
  • Gawain 4: Paggabay sa pagguhit at pagsasagawa ng naayon sa nakasaad sa direksiyon.
  • Gawain 5: Pakikibahagi sa pagtugon ng mga natutunan ng mag-aaral upang maisakatuparan ang layunin ng gawain.
  • Gawain 6: Paggabay sa pagguhit at pagbuo ng simbolo nang ayon sa kaniyang naiisip at nararamdaman upang mapagtagumpayan ang gawain.

Makatutulong ang araling ito na maunawaan niya ang kaniyang mga karapatan at responsibilidad, at magamit ito upang mapalawak ang kaniyang kakayahan. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 2 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: I am Responsible

HG-G2-Q1-Module-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.