Grade 2 Health Modyul: Tamang Uri ng Pagkain

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong upang matutunan ng mga mag-aaral ang pagpili ng tamang uri at dami ng pagkaing nararapat kainin.

Maipakita ang kakayahan sa pagpili ng tamang uri ng pagkain batay sa mga pamantayan. (H2N-Iij-10)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Tamang Uri ng Pagkain

Health_Q1_Module-4_TamangUriNgPagkain_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment