Grade 2 Arts Modyul: Kuwentong kay Ganda!

Ang modyul na ito ay inihanda para sa iyo upang malinang ang iyong kaalaman, kasanayan at likas na pagkamalikhain na inyong mga natutunan sa nakaraang aralin. Maliwanag at payak ang pagkakasulat ng mga paraan sa bawat gawain upang madali mong masundan ang mga ito at malaya mong maipahayag ang iyong imahinasyon at damdamin at paglikha ng sarili mong kwento.

Sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

  • Natutukoy ang iba’t ibang hugis sa nasabing kwento
  • Nagagamit ang iba’t ibang kulay sa pagguhit ng hugis
  • Napapahalagahan ang taglay na katangian ng mga kwento sa bawat indibidwal

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Kuwentong kay Ganda!

arts2_q1_mod6_Kwentong-Kay-Ganda_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment