Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Komunidad Ko, Iguguhit Ko

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad na makatutulong sa mga mag-aaral upang matukoy ang mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad at makaguhit ng isang payak na mapa ng sariling komunidad.

Inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. natutukoy ang mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.

2. natutukoy ang kinalalagyan ng mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.

3. nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar at istruktura, anyong lupa at tubig, atbp.

4. nakasusulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa sariling komunidad batay sa ginawang payak na mapa.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Komunidad Ko, Iguguhit Ko

AP2_q1_mod6_komunidad-ko-iguguhit-ko_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.