Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Ang Panahon at Kalamidad Sa Sariling Komunidad

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain na makatutulong sa mag-aaral upang maunawaan ang mga paksa tungkol sa panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad.

Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad;

2. natutukoy ang iba’t ibang uri ng panahong nararanasan sa sariling komunidad;

3. nakabubuo ng simpleng ulat ukol sa kalagayan ng panahon sa sariling komunidad;

4. maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang panahon at kalamidad sa maaaring maranasan sa hinaharap.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Ang Panahon at Kalamidad Sa Sariling Komunidad

AP2_q1_mod7_ang-panahon-at-kalamidad_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.