Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Bumubuo ng Komunidad

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad upang maunawaan ng mga mag-aaral ang Pagkilala sa Komunidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad

a. mga taong naninirahan;

b. mga institusyon;

c. mga iba pang istrukturang panlipunan;

2. naipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat institusyong bumubuo ng komunidad.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Bumubuo ng Komunidad

AP2_q1_mod4_bumubuo-ng-komunidad_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.