Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang mga tamang kagamitan sa paglilinis ng katawan

2. Naiisa-isa ang ilan sa mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan

3. Nauunawaan ang kahalagahan ng mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

esp2_q1_mod4_Gawainnamagpapanatilingkalinisanngkatwan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.