Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 5: Panitikang Asyano – Dula mula sa Pilipinas

Panibagong tatalakayin sa modyul na ito ang tungkol sa dula na ayun kay Aristotle, ang dula ay isang masining at makaagham na panggagaya sa kalikasan ng buhay. Ito’y kinatha at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay sa wika, sa kilos at sa damdamin.

Pag-uusapan rin ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan (sa totoo, talaga, tunay at iba pa). Gayundin ang kahulugan ng isang salita habang nababago ang estruktura nito.

Inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod pagkatapos ng ating paglalakbay;

1. Nakabubuo ng paghuhusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa kasiningan ng akda. F9PN-Ig-h-43

2. Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang nababago ang estruktura nito. F9PT-Ig-h-43

3. Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa isang dula. F9PU-Ig-h-45

4. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan (sa totoo, talaga, tunay, at iba pa.) F9TS-Ig-h-45

fil9_q1_m5_panitikang-asyano-dula-mula-sa-pilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.