Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 6: Pangwakas na Awtput

Sa modyul na ito ay nauukol sa mga nagdaang aralin na layuning mang-aliw, magturo, magbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin at magpukaw ng isipan.

Pagkatapos ng paglalakbay inaasahan ko na magagawa mo ang pangwakas na awtput:

  • Naibabahagi ang sariling pananaw na resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa tanong na “Alin sa mga babasahin ng Timog-Silangang Asya ang iyong nagustuhan?
fil9_q1_m6_pangwakasnaawtput_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment