Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 4: Panitikang Asyano – Sanaysay ng Indonesia

Sa modyul na ito ay kikilalanin at aalamin ngayon ang isang sanaysay na pinamagatang “Kay Estella Zeehandelaar” mula sa Indonesia na isinalin ni Elynia Ruth S. Mabanglo. Gayundin ang pagtalakay sa mga gamit ng pang-ugnay sa pagpapahayag ng mga opinyon na makatutulong sa paglalahad ng mga pangyayari.

Pagkatapos ng ating paglalakbay, inaasahan ko na:

1. Naipaliliwanag ang salitang may higit sa isang kahulugan; (F9PT-1f-42)

2. Nasusuri ang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya at opinyon sa napanood na debate o kauri nito;

3. Naisusulat ang sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat na katangian ng kabataang Asyano. (F9PU-1f-44)

4. Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw. (F9WG-1f-44)

fil9_q1_m4_panitikang-asyano-sanaysay-ng-indonesia_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.