Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 3: Panitikang Asyano Tula ng Pilipinas

Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang nobela bilang isa sa mga salamin ng kultura ng alinmang bansa. Nabasa mo ang nobela ng Indonesia na pinamagatang “Ang Takipsilim ng Dyakarta” na salin ni Aurora E. Batnag at “Timawa” ni Agustin Fabian ng Pilipinas. Natutuhan mo rin ang kaibahan ng katotohanan at opinyon.

Sa modyul naman na ito ay pag-aaralan ang mahahalagang kaalaman tungkol sa tula.

Kaya nga pagkatapos ng paglalakbay natin inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. (F9PN-le-41)

2. Nailalahad ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang Asyano. (F9PB-le-41)

3. Natutukoy at naipaliliwanag ang magkakasingkahulugan ng pahayag sa ilang taludturan. (F9PT-le-41)

4. Naisusulat ang ilang taludtod sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. (F9PU-le-43)

fil9_q1_m3_panitikang-asyano-tula-ng-pilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.