Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 2: Panitikang Asyano Nobela ng Indonesia / Pilipinas

Sa modyul na ito, tatalakayin naman ang isa pang uri ng panitikan ng Indonesia, ang nobela.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan ko na iyong:

1. Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. (F9PNIc-d-40)

2. Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela. (F9PB-Ic-d-40)

3. Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. (9PT-Ic-d-40)

4. Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan. (F9PD-Ic-d-40)

5. Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili. (F9PU-Ic-d-42)

6. Nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay-opinyon (sa tingin/akala/pahayag/ko, iba pa). (F(WG-Ic-d-42)

fil9_q1_m2_panitikang-asyano-nobela-ng-indonesia-pilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.