Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 1: Panitikang Asyano – Maikling Kuwento ng Singapore

Sa modyul na ito babasahinang ilang akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya katulad ng tula, sanaysay, maikling kuwento, at dula. Bibigyang tuon ang maikling kuwento mula sa Singapore.

Inaasahan na pagkatapos ng ating paglalakabay ay matutuhan mo ang mga sumusunod:

1. Nakabubuo ng sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. (F9PB-Ia-b-39)

2. Nabibigyang kahulugan ang malalim na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan. (F9PT-Ia-b-39)

3. Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood sa telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan. (F9PD-Ia-b-39)

4. Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: -paksa – mga tauhan – pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari – estilo ng awtor, at iba pa. (F9PS-Ia-b-41)

5. Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. (F9PN-Ia-b-39)

6. Napagsunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pangugnay. (F9WG-Ia-b-41)

fil9_q1_m1_panitikang-asyano-maikling-kuwento-ng-singapore_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.