Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 16: Sama-samang Pagkilos, Sama-samang Pag-unlad

Ang Modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Lipunang Sibil, Media at Simbahan (4.4.) a. Natataya ang adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga ito sa katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad (economic viability), pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan,pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan ( gender equality) at ispiritwalidad (mga pagpapahalagang kailangan sa isang lipunang sustainable) b. Nakapagsasagawa ng mga pananaliksik sa pamayanan upang matukoy kung may lipunang sibil na kumikilos dito, matukoy ang adbokasiya ng lipunang sibil sa pamayanan, at matasa ang antas ng pagganap nito sa pamayanan.

Sa modyul na ito ay inaasahang maipapamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: (ESP9PL-ih 4.4)

1. Natutukoy ang mga lipunang sibil batay sa mga kontribusyon ng adbokasiya nito;

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibil; at

3. Nabibigyang-halaga ang lipunang sibil na kumikilos sa pamayanan para sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

esp9_q1_mod16_sama-samangpagkilossama-samangpag-unlad_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.