Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 11: Pag-aayos ng Datos

Sa aralin ng modyul na ito, pag-aaralan ang tungkol sa Pagsasaayos ng Datos para sa pananaliksik. Mahalagang matutuhan ang kasanayang ito dahil matututuhan mong maging masistema sa iyong pananaliksik. Sa pamamagitan nito, mapauunlad at mapayayaman ang pinatutunayang solusyon at rekomendasyon sa ginagawang mga saliksik.

Pagkataposngmodyulnaito,ikawbilang magaaral ay inaasahang:

1. Nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang awtentikong datos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino.

2. Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa pag-aayos ng datos (una, isa pa, iba pa).

Filipino8_q1_-Mod11_Pag-aayos-ng-Datos

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.