Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 10: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik

Sa modyul na ito, matutuklasan ang mga paraan sa pagbabahagi ng sariling opinyon o pananaw, mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik at pagbibigay- kahulugan sa mga salitang hindi maunawaan kaugnay sa pananaliksik. Mas mapalalawak at mapalalakas ang mga kaalaman na iyong natuklasan sa mga naunang modyul.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang di maunawaan kaugnay ng mga hakbang sa pananaliksik F8PT-Ii-j-22

2. Naipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik ayon sa binasang datos F8PB-Ii-j-25

Filipino8_q1_-Mod10_Hakbang-sa-Paggawa-ng-Pananaliksik

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.