Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 5: PAGSUSURI NG ISANG DOKYU – FILM

Sa modyul na ito kaibigan ay matutunghayan natin ang pagsusuri ng mga nabanggit na mga kuwento ng buhay ng tao na mula sa dokumentaryong pelikula na puno ng katotohanan sa buhay ng tao maging tagumpay man o kabiguan. Kaya ihanda at paigtingin ang interes mo sa panonood upang ikaw ay makasubok na sumuri ng isang dokyu-film.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

  • Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na mga pamantayan (F7PD-Ide-4)

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na layunin:

1. Natutukoy ang kahulugan ng isang dokumentaryo.

2. Nakikilala ang mga elemento ng isang dokumentaryo.

3. Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na pamantayan.

F7_Q1_Module5_FINAL_DanialEF

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.