Filipino 7 Unang Markahan – Modyul 3: PABULA

Mahilig ka bang magmuni-muni habang lumalanghap ng sariwang hangin mula sa hardin o parke? Nasisiyahan ka bang makakita ng mga paruparo na may iba’t ibang kulay? Marahil naranasan mo nang magbasa ng iba’t ibang kuwento patungkol sa mga hayop na kung saan sila ang gumaganap bilang tauhan.

Sa modyul na ito, malalaman ang mga dapat mong matutuhan patungkol sa Pabula. Kung saan ito nagsimula at kung sino ang Ama ng Pabula.

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto:

  • Nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan. F7PN-Ic-d-2

Layunin:

  • Naipaliliwanag nang maayos ang pabula
  • Nailalarawan ang mga pangyayari sa akdang napakinggan
  • Nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan.
F7_Q1_Module3_FINAL_AdamE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment