Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 12: PANGWAKAS NA GAWAIN: PROYEKTONG PANTURISMO – HALIMBAWA NG NAPANOOD NA VIDEO CLIP AT PATALASTAS

Meron ka bang sariling cellphone? Ito ba ay may pangkuha ng video? Nasubukan mo bang mag vlog? Ibinahagi mo ba ito sa media katulad ng facebook o Youtube? Ano ba ang tema ng inyong video? Marami ba ang nahikayat manood nito? Ano ba ang mga isinaalang-alang mo sa paggawa nito? Alam mo ba na sa paggawa ng mga vlog o video ay may mga bagay ka na dapat tandaan?

Pagkatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang:

• Makapagsaliksik ng isang video tungkol sa sariling lugar o rehiyon.

• Makasusuri ng mga aspeto na dapat isaalang – alang sa paggawa ng patalastas na video.

F7_Q1_Module12_FINAL_ToretaE

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.