FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 11: PROYEKTONG PANTURISMO

Ang modyul na ito ay inihanda upang malaman mo ang mga salitang maaaring gamitin sa paggawa ng proyektong panturismo at mapapaunlad ang iyong kakayahan sa pag-unawa ng mga salitang ginagamit. Ang paggamit ng tama at angkop na mga salita ay nakakatulong upang maging mabisa at kaakit-akit ang isang proyektong panturismo.

F7_Q1_Module11_FINAL_Dumagsa2ndRevE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment