Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 10: PAGSUSURI NG MGA DATOS SA PANANALIKSIK SA ISANG PROYEKTONG PANTURISMO

Ang modyul na ito ay makatutulong upang ipakilala ang kagandahang taglay ng iyong lugar sa pamamagitan ng gagawing Proyektong Panturismo. Ito ang travel brochure.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang:

• Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo (halimbawa: pagsusuri sa isang promo coupon o brochure)

o Nakikilala at naipaliliwanag ang isang Proyektong Panturismong Travel Brochure

o Naiisa-isa ang mga hakbang at panuntunan na dapat gawin upang maisakatuparan ang proyektong travel brochure.

F7_Q1_Module10_FINAL_Resuelo2ndRevE

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.