FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 10: PAGSUSURI NG MGA DATOS SA PANANALIKSIK SA ISANG PROYEKTONG PANTURISMO

Ang modyul na ito ay makatutulong upang ipakilala ang kagandahang taglay ng iyong lugar sa pamamagitan ng gagawing Proyektong Panturismo. Ito ang travel brochure.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang:

• Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo (halimbawa: pagsusuri sa isang promo coupon o brochure)

o Nakikilala at naipaliliwanag ang isang Proyektong Panturismong Travel Brochure

o Naiisa-isa ang mga hakbang at panuntunan na dapat gawin upang maisakatuparan ang proyektong travel brochure.

F7_Q1_Module10_FINAL_Resuelo2ndRevE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment