Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 5: Pagbibigay-Kahulugan sa mga Sawikain

May narinig ka na bang nag-uusap na gumagamit ng mga salitang malalim unawain? Ang tawag sa mga salitang ito ay matatalinghagang salita.

Ang Modyul 5 ay tatalakay sa pagbibigay-kahulugan sa mga sawikain.

Pagkatapos ng iyong pag-aaral, ikaw ay inaasahang:

  • nakikilala ang mga sawikain sa mga pahayag; at
  • nabibigyang kahulugan ang sawikain. (F6PN-lj-28)
Filipino6_Q1_Mod5_Pagbibigay-Kahulugan-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment