Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 3: Pangngalan at Panghalip

Pagbati sa iyo magigiting na mag-aaral!

Sa ating pag-aaral, ang kaalaman at pag-unawa sa paggamit ng wastong pangngalan at panghalip ang iyong matutuhan. Siguradong mawiwili ka sa ating paglalakbay kaya tutukan mo itong lahat.

Pagkatapos naman ng ating pagaaral, ikaw ay inaasahang:

  • nakakikilala ng pangngalan at panghalip; at
  • nakagagamit nang wasto ng mga pangangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. (F6WG-Ia-d-2)
Filipino6_Q1_Mod3_Pangngalan-at-Panghalip_v.2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment