Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 2: Pagsagot ng mga Tanong na Bakit at Paano

Tagumpay mong natapos ang modyul 1 kung kaya’t tiyak na malalampasan mo rin ang modyul 2.

Sa modyul na ito, iyong mababasa ang mga tesktong impormatibo na magtuturo sa iyo, kung ano ang wastong sagot sa mga tanong na nagsisimula sa Bakit at Paano.

Sa araling ito inaasahan sayo na:

  • nasasasagot ang mga tanong na bakit at paano (F6PB-If-3.2.1)
Filipino6_Q1_Mod2_Pagsagot-ng-mga-Tanong-na-Bakit-at-Paano-_v.2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment