Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 15 Pagsulat ng Kuwento; Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay

Sa modyul na ito, lilinangin ang iyong kaalaman sa Pagsulat ng Kuwento; Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay.

Pagkatapos ng ating paglalakbay, ikaw ay inaasahang:

• nakasusulat ng kuwento; talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay.

(F6PU-Id-2.2; F6PU-If-2.1; F6PU-Ih-2.1)

Filipino6_Q1_Mod15_Pagsulat-ng-Kuwento_-Talatang-Nagpapaliwanag-at-Nagsasalaysay-_v.2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment