Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 10: Pagsusuri ng Maikling Pelikula

Ang modyul na ito ay magbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa pagsusuri ng napanood na maikling pelikula. Batid kong lalo kang masisiyahan. Gawin mong kawili-wili ang pagsagot sa mga gawaing naiatang sa iyo.

Pagkatapos ng aralin, inaasahang malilinang mo ang kasanayan na:

  • Nasusuri ang mga kaisipan/ tema/layunin/tauhan/tagpuan at pagpapahalagang nakapaloob sa napanood na maikling pelikula. (F6PD-If10; F6VC-Ile-13 at F6PD-Illh-1-6)
Filipino6_Q1_Mod10_-Pagsusuri-ng-Maikling-Pelikula_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.