Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 1: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang Pabula, Kuwento, Tekstong Pang-Impormasyon at Usapan

Ang modyul na ito ay isinulat batay sa iyong kakayahan. Tiyak na ang mga pag-aaralan mo ay iyong kapapanabikan lalo na’t ito ay mga babasahing pupukaw ng iyong kaisipan at interes.

Pagkatapos ng masigasig na pag-aaral sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

• nakasasagot ng mga tanong tungkol sa napakinggan/nabasang pabula, kuwento, tekstong pangimpormasyon at usapan. (F6PN-Ia-g3.1, F6PN-Ia-g-3.1, F6PB-Ic-e-3.1.2, F6PN-Ia-g-3.1)

Filipino6_Q1_Mod1_Pagsagot-sa-mga-Tanong-Tungkol-sa-Napakinggan-Nabasang-Pabula-Kuwento-Tekstong-Pang-Impormasyon-a-tUsapan-_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.