Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 6: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto Gamit ang Sariling Salita

Kinahiligan mo rin ba ang pagkukuwento? Alam mo ba, na ang pakikinig at pagsasalita ay ilan lamang sa mga kasanayan na dapat matutunan ng mga batang tulad mo? Sa paglinang ng kasanayang ito, ay malaya mong naibabahagi o naisasalaysay ang mahahalagang impormasyong iyong napakinggan. Malaki ang maitutulong ng paggamit mo ng sariling salita upang madali mo itong maunawaan at nang maging epektibo kang tagapagkuwento.

Sa pag-aaral mo ng modyul na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. natutukoy ang mahahalagang impormasyon mula sa napakinggang teksto;

2. naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita; at

3. nabibigyang-halaga ang pagsasalaysay muli gamit ang sariling salita sa napakinggang teksto.

filipino5_q1_mod6_PagsasalaysayMuliSaNapakinggangTeksto_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.