Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit nang Wasto sa mga Pangngalan at Panghalip

Kumusta na kaibigan? Narito akong muli ang iyong kaibigan na si Kokoy para samahan ka sa panibagong paglalakbay.

Binabati kita dahil natapos mo ang unang modyul. Tiyak na naging masaya ka sa ating kuwentuhan. Naghanda akong muli ng kapana-panabik na mga gawain para sa iyo. Handa ka na ba?

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

a. nagagamit mo nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid;

b. natutukoy mo ang uri ng pangngalan at panghalip na ginamit sa pangungusap; at

c. nakasusulat ka ng isang maikling talata na tumatalakay tungkol sa sarili.

Filipino5_q1_mod2_PaggamitNgMgaPangngalanAtPanghalip_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.