Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 7: Pagpapahayag ng Katotohanan

Palagi ka bang nagsasabi ng totoo? Ano ang pakiramdam mo tuwing nagsasabi ka ng totoo? Kapag masakit sa iyong kalooban dapat bang hindi na ituloy ang pagsasabi ng totoo? Bakit? Ang katapatan ay ang pagiging totoo o matuwid ng isang tao na kung saan siya ay hindi nandaraya o nagsisinungaling. Ito rin ay susi upang mabigyan ng solusyon ang isang problema at maitama ang maling nagawa.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

▪ Nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban gaya ng pagkuha ng pag-aari ng iba, pangongopya sa oras ng pagsusulit, pagsisinungaling sa sinomang miyembro ng pamilya, at iba pa;

▪ Nakatutugon ng maluwag sa kalooban sa mga pinaniniwalaang pahayag; at

▪ Naipapakita ang katatagan ng kalooban sa pagsasabi ng katotohanan.

EsP5_Q1_mod7_PagpapahayagNgKatotohanan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.