Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 7: Pagbabaybay nang Wasto ng mga Salitang Natutuhan sa Aralin, Salitang Di-kilala Batay sa Bigkas, Tatlo o Apat na Pantig, Batayang Talasalitaan at Salitang Dinaglat

Kumusta ka na?

Binabati kita sa pagtatagumpay mo sa naunang gawain!

Sa modyul na ito, mababaybay mo nang wasto ang mga salitang matututuhan sa aralin at ang mga salitang di-kilala batay sa bigkas.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Nakababaybay ng mga salitang natutunan sa aralin at mga salitang di-kilala batay sa bigkas (F3PY-Id-2.2, F3PY-If.2.4, F3PY-ld-2.2, F3PY-IVb-h2).

Filipino3_q1_mod7_pagbabaybaynangwastongmgasalitang_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.