Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 6: Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na may 2-4 na Hakbang

Mahusay! Naipakita mo ang iyong galing sa pagsagot sa mga naunang gawain!

Sa modyul na ito, matututuhan mong sumunod sa nakasulat nanpanuto na may 2-4 na hakbang.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mas marami ka pang matutuhan tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakasusunod sa nakasulat na panuto na may 2-4 na hakbang (F3PB-lc-2, F3PB-llc-2, F3PB-IVb-2)
Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.