Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 14: Paggamit ng Panghalip Bilang Pamalit sa Pangngalan na Ito, Iyan, Iyon, Nito, Niyan, Niyon

Kumusta ka na?

Binabati kita sa pagtatagumpay mo sa naunang gawain!

Sa modyul na ito, matutuhan mong gamitin ang mga panghalip na ito, iyan at iyon.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Nakagagamit ng panghalip bilang pamalit sa pangngalan

– ang panandang Ito/ Iyan/ Iyon (F3WG-Ie-h-3.1;

– ang panandang Nito/ Niyan/ Niyon (F3WG-IIg-j-3.1).

Filipino3_q1_mod14_paggamitangpanghalipbilang_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.