EPP-ICT 4 Modyul 8: Email Email Paano ka Gawin at Ipadala. (Nakakagawa ng email-address at nakapagpapadala ng email)

Nasubukan mo na bang magpadala ng liham sa yong kaibigan? Alam mo ba kung gaano katagal bago ito makarating sa iyong padadalhan? Noon ang liham ay kailangan pang lagyan ng selyo at paghuhulog nito sa Post Office. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng ilan. Ngunit may mas mabilis kayang paraan ng pagpapadala ng liham? Alam ko na mas gusto mong matangap ng iyong padadalhan ang isang liham kung ito ay makakarating lamang sa loob ng ilang segundo o ilang minuto. Siguradong magiging mabilis din ang magiging kasagutan dito.

Ito ang pag-aaralan natin sa modyul na ito kung paano tayo makakapagpadala ng liham sa loob lamang ng ilang segundo.

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:

  • nabibigyang-kahulugan ang email;
  • nakagagawa ng sariling email account o address gamit ang internet; at
  • nakapagpapadala ng mensahe gamit ang sariling email account o address.
epp-ict4_q1q2_mod8_EmailEmailPaanoKaGawinatIpadala._v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment