Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 4: Sa Pagtuklas ng Katotohanan, May Pamamaraan o Pamantayan

Ang mapanuring pag-iisip ay ang hindi padalos-dalos na desisyon ng isang tao. Dapat ito ay sinusuri nang may sapat na ebidensiya upang bigyang-diin ang pangangatwiran. Sa pamamagitan ng mapanuring pag-iisip, maiiwasan ang mga maling desisyon sa buhay at mabigyan ng mga pag-iingat sa kung anumang bagay o pangyayari na maaari tayong mapabilang. Ito rin ang magbibigay balanse sa kung ano ang tama at mali. Ano ang iyong dapat gawin upang matuklasan ang katotohanan?

Sa modyul na ito inaasahang:

1. nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan.

esp4_q1_mod4_SaPagtuklasNgKatotohananMayPamamaraanOPamantayan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.