Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 3: Katotohanan: Pagninilay-nilayan Ko!

Karamihan sa mga impormasyong ipinababatid mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, internet o social networking sites ay mapanghikayat at kaakit-akit. Ang mga batang katulad mo ay maaaring madaling mapaniwala ng mga ito. Ang isang paraan ng pagbabalanse ng impormasyon kung ito ay totoo o hindi ay pagninilay-nilay. Totoo ba ang mga impormasyong binibigay sa atin? Paano mo malalaman ang katotohanan sa hindi?

Sa modyul na ito inaasahang:

Nakapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon

– balitang napakinggan

– patalastas na nabasa/narinig

– napanood na programang pantelebisyon

– nababasa sa internet at mga social networking sites

esp4_q1_mod3_KatotohananPagninilay-nilayanKo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.