EPP-IA 4 Modyul 9: Mga Gawi na dapat at di – dapat isulong tungo sa pag-unlad ng bayan

Sa modyul na ito ay matutuhan ng mag– aral ang mga gawi na dapat o di dapat isa-ugali upang makatulong sa patuloy na pag–unlad. Ang patuloy na pag–unlad ay makatutulong sa ekonomiya ng ating bansa.

Sa Modyul na ito ay matutunan ng mag-aaral ang mga sumusunod:

• Naiisa-isa ang mga gawi na dapat at di-dapat isa-ugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad.

• Matutuhan ang mga gawi na dapat o di dapat isa-ugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad.

• Naitataguyod ang mga gawi na dapat o di-dapat isa-ugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad.

EPP-IA4_q1q2_mod9_Mga-Gawi-na-Dapat-at-Di-Dapat-Isulong-Tungo-sa-Pag-unlad-ng-Bayan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment