Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

EPP-ICT 4 Modyul 1: Nais mo bang maging maunlad at mahusay na Entrepreneur? (Entreprenyur)

Ano ang “Entrepreneurship”? Ito ba ay makakatulong sa pag unlad ng Pamilyang Pilipino? Ano ba ang dapat isaalang – alang sa pagnenegosyo?Ano ang mga katangian ng isang maunlad at mahusay na negosyante?

Sa Modyul na ito malalaman natin ang mundo ng pagnenegosyo at makikilala ang mga taong matagumpay sa larangan nito at ang kanilang mga taglay na katangian.

Ang mga ito ay maaaring makatulong sayo upang ikaw ay maging isang ganap na negosyante sa darating na panahon.

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:

  • naipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng “entrepreneurship”;
  • natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur;
  • natutukoy ang mga naging matagumpay na entrepreneur sa pamayanan, bansa, at sa ibang bansa; at
  • natatalakay ang iba’t ibang uri ng negosyo.
epp-ict4_q1q2_mod1_NaisMoBangMagingMaunladAtMahusayNaEntrepreneur_v2.doc

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.