EPP-ICT 4 Modyul 2: Tara na sa mundo ng ICT (Naipapaliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, Internet at email)

Ano nga ba ang ICT? Ano ba ang tungkuling ginagampanan nito sa pang araw-araw nating buhay. Ito ba ay nakakatulong o nakakasagabal sa ating pagkatuto? Paano ba ito nakakatulong sa atin bilang mag-aaral? Ilan lamang yan sa mga katanungang sasagutin ng modyul na ito.

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:

  • nabibigyang-kahulugan ang ICT at ang kahalagahan nito;
  • naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email; at
  • nakabubuo ng mga patakarang dapat sundin para sa ligtas at resposableng paggamit ng kompyuter,internet, at email.
epp-ict4_q1q2_mod2_TaraNaSaMundoNgICT_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment