EPP-IA 4 Modyul 8: Pag-iingat at Pagmamalasakit sa Kapaligiran Tungo sa Patuloy na Pag-unlad ng Pamayanan

Sa modyul na ito ay matututunan mo ang pag-iingat at pagmamalasakit na kailangang gawin upang mapanatiling maayos ang kapaligiran. Matutukoy ang mga dapat isaalang – alang na mga dahilan upang magkaroon ng patuloy na pag – unlad ang ating kapaligiran.

• Naibabahagi ang mga pag–iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag–unlad.

• Naisasaalang-alang ang pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag- unlad.

• Napapahalagahan nang may pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag- unlad.

EPP-IA4_q1q2_mod8_Pag-iingat-at-Pagmamalasakit-sa-Kapaligiran-Tungo-sa-Patuloy-na-Pag-unlad-ng-Pamayanan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment