EPP-ICT 4 Modyul 3: Halina’t Magsaayos ng Files sa Computer (Ang Computer File System)

Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na mahalaga sayo? Paano mo ito iingatan at itatago? Saan mo ba ang mga ito ilalagay upang maging ligtas at hindi mawala. Hindi lang kagamitang nakikita at nahahawakan ang maaari nating ingatan at bigyan ng halaga. May tinatawag din tayong files na mahalaga at maaari nating itago upang magamit muli. Ito ang ating pag aaralan sa modyul na ito.

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ng mag-aaral ang mga sumusunod:

  • naipaliliwanag ang konsepto ng computer file system;
  • nakikilala ang mga bahagi ng isang computer file system; at
  • nakagagamit ng computer file system sa pagsasaayos at pagsave ng mga files.
epp-ict4_q1q2_mod3_HalinatMagsiayosNgFilesSaComputer_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment